Rekonstrukce

 
Další velkou výzvou v roce 2020 byla rekonstrukce ordinace. 

1. Fáze: během 14 denní dovolené jsme zvládli vybourat několik příček a dveří. Znivelovat podlahu a nalepit nové lino. Vyrovnat omítky a natáhnout do perlinky. Překopat elektrické zásuvky. Vyměnit vodovodní a odpadní rozvody. Nové podhledy a osvětlení. Kompletní výměna toalety s obklady. Vystěhovat veškeré vybavení včetně kartoték ven a zase zpět. A nakonec vymalovat.

Veškeré stavební práce nám zajišťovala místní firma Budiskol s.r.o. pana J. Staníka. Které touto cestou ještě jedenkrát děkujeme za spolupráci.

2. Fáze: kompletní výměna nábytku navazovala na stavební práce.

Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. J. Vlčkovi – za precizní práci a trpělivý přístup.

 

FOto – již brzy