POCT – point of care testing

 
je testování v místě péče o pacienta /ordinaci/, bez laboratorního zázemí, využíváme vzorky kapilární krve (odběr z prstu), stěru z krku, moče či stolice

f

Smart-Eurolyser

– měří parametry CRP, INR, HbA1c, FOB
– přesný a především rychlý


CRP „C reaktivní protein“ je ukazatel zánětu, hlavní indikací v ordinacích PL je rozlišení bakteriální x virové etiologie infektu. Usnadňuje rozhodování o nasazení/nenasazení ATB.

INR „mezinárodní normalizovaný poměr„
je parametr krevní srážlivosti. V našich podmínkách ho využíváme především k monitoraci léčby warfarinem.

HbA1c – „glykovaný hemoglobin“
odráží míru kompenzace cukrovky v posledních několika týdnech – což z něj čití zřejmě nejefektivnější nástroj sledování průběhu diabetu.

FOB „Fecal Occult Blood“- je imunochemický test pro určení přítomnosti krve ve stolici s vysokou citlivostí. Využití v onkologické prevenci nádorů tlustého střeva.
Quick Plus

– měří parametry CRP, FOB,  Strep A, Troponin, D-Dimer, NT-pro-BNP
– mobilní, možnost využití při návštěvní službě

Strep A – je určen pro detekci Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku u pacientů s infekcí hltanu. Asi 80% infekcí krku způsobují viry – zde pak není nutná ATB léčba. Z bakteriální infekcí je pak nejčastější streptokok, který naopak ATB léčbu vyžaduje. Klinický obraz onemocnění však může být velmi podobne – a právě ke zpřesnění dg přispívá tento test.

Troponin – je srdeční enzym který se uvolňuje do krevního oběhu při poškození srdeční svaloviny. Hlavní indikací k vyšetření je tedy diagnostika infarktu myokardu.

D-dimer – je zjednodušeně indikátor trombózy – neboli přítomnosti krevní sraženy (žilní trombóza / plicní embolie). Výpovědní hodnotu má však pouze negativní výsledek – ten vylučuje trombózu v těle. Při hodnotě pozitivní pak musíme pátrat dále – kde se trombóza nachází. Tento parametr je velmi nespecifický – přirozeně zvýšená hodnota se může objevit také například po úraze či v těhotenství …

NT-pro-BNP: ukazatel srdečního selhávání. Jako srdeční selhávání označujeme stav – při kterém srdce nezvládá svoji funkci přečerpávání krve a narůstá tak tlak v žilách před srdcem. To se projevuje jako „zavodnění plic“ neboli dušnost či jako otoky dolních končetin. Tento ukazatel nám pomáhá zjistit toto onemocnění v časných či hraniční stádiích …v praxi se tedy jedná především o diferenciální diagnostiku dušnosti a otoků dolních končetin.
Uritex  – chemické vyšetření moče (Urobilinogen, Glukóza, Bilirubin, Ketony, pH, krev, Spec. hmotnost, protein, Nitrity, Leukocyty)

Má široký diagnostická záběr – v praxi nejčastěji využíváme k vyhledávání cukrovky a onemocnění ledvin či infektů močových cest.

Dále může analyzovat Mikroalbumin a kreatinin v moči. Pro aktivní vyhledávání onemocnění ledvin u diabetiků.

Glukometr – stanovení hladiny glykózy „cukru“ v kapilární krvi.

Slouží k diagnostice a především monitoraci léčby diabetes mellitus.

Analyzátor KM – stanovení hladiny kyseliny močené v kapilární krvi.

Využití v diagnostice DNY.