Přístrojové vybavení

Tlakoměr – mechanicko-digitální zařízení, slouží k měření krevního tlaku.

Otoskop – optický přístroj k vyšetření zevního zvukovodu a bubínku.

Pulsní oxymetr – měří saturaci kyslíku v periferním arteriálním řečišti – „obsah O2 v krvi“.

EKG – přístroj zachycuje elektrickou aktivitu srdce, výsledná křivka ve zkušených rukou podává velké množství informací. Využití v diagnostice srdečních onemocnění – arytmie, akutní příhody …

ABPM – „tlakový holter“ slouží k monitoraci krevního tlaku v domácím prostředí, zvlášť důležitý je pak záznam v průběhu spánku, slouží k potvrzení dg. vysokého tlaku nebo monitoraci léčby.

ABI „index kotníkový tlaků“ – neinvazivní screeningová metoda, dává informaci o tlacích v tepnách horních a dolních končetinách. Výstupem je křivka a index, který nepřímo odráží průtok krve tepnami dolních končetin.

Spirometr – toto zařízení zaznamenává pacientovo dýchání. Výsledkem je graf plicních objemů a kapacit a rychlost průtoku vzduchu v průduškách. Využití v diagnostice astmatu, CHOPN a jiných průduškových onemocnění.

Apnoelink – je screeningový nástroj k odhalení „spánkové apnoe“ – neboli zástavy dechu během spánku. Toto závažné onemocnění se může projevovat chrápáním, usínáním během dne, vysokým tlakem …

Výplach uší – zaléhá vám v uších? šustí po koupeli? – pak je tohle přístroj pro Vás .-). Šetrný moderní přístroj s regulovatelným průtokem vody, ovládaný pedálem.

ORL čelní svítilna – nástroj s pokročilou optikou, pro výkony v ORL oblasti.

Sterilizátor – horkovzdušný sterilizátor, slouží k přípravě chirurgických a převazových nástrojů – zbavuje je všech choroboplodných zárodků včetně nejodolnějších spór.