Pokračujeme v očkování

Stále platí pořadí 1) senioři nad 80 let 2) senioři nad 70 let 3) rizikoví pacienti

V současnosti dostáváme dodávky vakcíny Moderny.

Stále platí možnost volby místa očkování – buďto u PL či v očkovacím centru.

Rizikový pacienti se mohou očkovat v ordinacích PL – zde nepotřebují další potvrzení. Pro očkování v centru je potřeba získat kód od specialisty (PL kódy nevydávají).

Aktuální seznam „RIZIKOVÝCH DIAGNÓZ“ (vysoká priorita)

* Diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo Inzulinem
* Obezita (BMI > 35 kg/m2) 5
* Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči plicního lékaři nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
* Závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči nefrologa, dialyzovaný)
* Závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
* Onkologické onemocnění (před zahájením léčby nebo do roka od ukončení terapie)
* Stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
* Závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
* Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
* Závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

Další rizikové diagnózy (nižší priorita)
* Vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření
* Vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
* Léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance) 4
* Osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *